WATCHES & JEWELLERY

Bijoux Over The Century | ย้อนเวลาไปเจาะลึกประวัติและที่มาของเทรนด์จิวเวลรียุค 2010 จนถึงปัจจุบัน

Staples & Forever (2010s-Present): วัสดุของจิวเวลรีในยุคปัจจุบันตระหนักถึงแฟชั่นแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงคอนเซปต์ของความยั่งยืนในการเลือกสรรจิวเวลรีดีไซน์ที่มีความอมตะและนำมาสวมได้ตลอด

พาย้อนเวลาไปเจาะลึกประวัติและที่มาของเทรนด์จิวเวลรีแต่ละยุคในช่วงกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกับ Bijoux Over The Century เพราะหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราสามารถค้นพบร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเพียงแค่ในรูปแบบศิลาจารึก ภาพเขียนสีตามฝาผนัง ประติมากรรมรูปปั้น จิตรกรรมภาพวาด คัมภีร์ สมุดบันทึก หรือภาพถ่ายเพียงเท่านั้น เครื่องประดับอัญมณีหรือจิวเวลรีก็สามารถสะท้อนเรื่องราวในอดีตได้อย่างแจ่มชัดโดยไม่ต้องอาศัยตัวอักษรหรือภาพเขียน นอกจากนี้จิวเวลรียังเป็นเหมือนดัชนีบ่งชี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาร่วมสมัยอีกด้วย รวมถึงดีไซน์อันงดงามที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม บรรทัดฐานความงาม และกระแสนิยมในสังคมแต่ละยุค ซึ่งรูปแบบและสไตล์ของจิวเวลรีมักจะเติบโตและเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกๆ สิบปี มาดูกันว่าผลงานจากอดีตจะมีอิทธิพลต่อจิวเวลรีในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตอย่างไร

เทรนด์จิวเวลรีจากยุค 2010s จนถึงปัจจุบัน

Staples & Forever (2010s-Present): ปัจจุบันคนยุคใหม่ได้หันมาตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดอันตรายต่อสภาวะของโลกมากขึ้น จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมในหลายอุตสาหกรรม ทำให้ไอเท็มแฟชั่นและจิวเวลรีไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบ่งบอกฐานะต่อไป แต่เป็นการแสดงจุดยืนที่จะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่เน้นความยั่งยืนหรือ ‘sustainability’ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุแบบรีไซเคิลที่จำเป็นต้องรู้ถึงแหล่งที่มาและยึดมั่นในจริยธรรม รวมถึงการเลือกจิวเวลรีอันชาญฉลาดเพื่อจะได้นำมาสวมได้เป็นระยะเวลานานเพื่อลดความต้องการอันแสนฟุ่มเฟือยแบบไม่จบสิ้น พร้อมส่งไอเท็มที่เต็มไปด้วยคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมและสานต่อไป

สามารถติดตามอ่านประวัติเทรนด์จิวเวลรีในยุคอื่นๆ ตั้งแต่ช่วงยุค 1910s จนถึงยุค 2010s และปัจุบัน ต่อได้ที่ Vogue.co.th โดยค้นหาคำว่า Bijoux Over The CenturyWATCH
กราฟิก: จินาภา ฟองกษีร 

เรื่องและเรียบเรียง: คอลิน ณ ตะกั่วทุ่ง 

WATCH