นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ (“นโยบาย”) ได้อธิบายถึงความหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ https://www.vogue.co.th ("เว็บไซต์”) ที่ให้บริการโดย บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา“) รวมไปถึงวิธีการที่คุณสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผยและทางเลือกในการอนุญาตให้เปิดใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา
“คุกกี้” คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลตัวอักษรในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณเมื่อคุณมีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ กล่าวคือ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำคุณและการกำหนดค่าการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมอีกเพื่อทำให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นและเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประเภทการจัดเก็บคุกกี้

  • คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาคงอยู่ชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือทำการปิดเบราว์เซอร์ของคุณ
  • คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาคงอยู่ไปตลอดจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบ เพื่อใช้จดจำการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของคุณแม้ว่าคุณจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ


ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

ประเภทของคุกกี้ ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) • cross-site-cookie คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณและเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะที่สำคัญได้ โดยคุกกี้เหล่านี้จะช่วยในด้านการยืนยันตัวตนของคุณและช่วยตอบสนองต่อการใช้งานของคุณเป็นต้น หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราจะไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่คุณได้ เราจึงจำเป็นต้องใช้คุกกี้ชนิดดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytical/Performance Cookies) • _ga
• _gat
• _gid
• optiMonkClientId
• _dc_gtm_UA-38015453-1
• _dc_gtm_UA-38015453-2
• _gat_clientTracker
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมและวิธีการที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ โดยคุกกี้เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เราเช่น ทำให้มั่นใจว่าคุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการและยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานของคุณได้
คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Advertising/Targeting Cookies) • _fbp
• _gpi
• _gads
คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์และยังจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพทางด้านการตลาดของเราอีกด้วย นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณที่ผ่านมา โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วยเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณา หรือรายการส่งเสริมการขายของเรา


การใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นคุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากเว็บไซต์ของเราที่คุณกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือ การวิเคราะห์บนเว็บไซต์เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5, Google Analytic, หรือวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของเรา

ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้

เราจะจัดเก็บคุกกี้ที่ได้รับจากอุปกรณ์ของคุณไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้นั้น ๆ โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของคุกกี้ที่ใช้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ สำหรับคุกกี้ที่แบบชั่วคราว ข้อมูลที่ได้มาจะถูกจัดเก็บเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ๆ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าคุณจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม


การตั้งค่าคุกกี้

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถจัดการและปรับแต่งค่าเริ่มต้นของคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากคุณทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ หรือปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณอาจทำให้การใช้งานบนเว็บไซต์หรือลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการของเบราว์เซอร์ของคุณได้ โดยคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของเรา สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565


รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้


บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จำกัด
ที่อยู่ : 4, 4/5 Zen World ชั้น 12M ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล : PDPAsupport@serendipity.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6586530