ฝ่ายโฆษณาและการตลาด

Kesara Sakkamjorn

kesara_s@serendipity.co.th

ฝ่ายข้อมูลและสมาชิก

subscription@serendipity.co.th

ฝ่ายบุคคล

hr@serendipity.co.th

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน คลิกที่นี่

กองบรรณาธิการ

contact@vogue.co.th

SERENDIPITY MEDIA CO., LTD.

4, 4/5 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ชั้น 12M,
หมายเลขห้อง 12M10-13 ถนนราชดำริ ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
Tel. 0-2658-6530 Fax. 0-2658-6515


ข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นในเว็บไซต์นี้ สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ถ้าจะนำไปเผยแพร่ซ้ำไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้ รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SERENDIPITY MEDIA CO., LTD.


พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
กรุณาติดต่อ websupport@serendipity.co.th