เจาะลึกชีวิตของ Sinéad Harnett กับเส้นทางชีวิตการเป็นศิลปินชื่อดังของอังกฤษในวัย 31 ปี ความโดดเด่นด้านการร้องเพลงไม่ใช่องค์ประกอบเดียวที่พาเธอมาได้ไกลขนาดนี้ เพราะวิธีการหล่อหลอมของคุณแม่คนไทย การใฝ่เรียนรู้ และพยายามก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตคืออีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นซินีดจนถึงทุกวันนี้ ชีวิตของเธอตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นอย่างไรและความเป็นในไทยในแง่มุมของลูกศิลปินครึ่งคนนี้จะถ่ายทอดมาในรูปแบบใด ติดตามชมได้ในวิดีโอนี้

 

เรื่อง: นาทนาม ไวยหงษ์ 
ตัดต่อ: ธนวิชญ์ ตาตะนันทน์, รัตนวรรณ โลหชิตลำเพา 
กราฟิก: กุลสินีธิดา อุทัยผล

KEYWORD: #SineadHarnett
related videos
latest videos