FASHION

จับเข่าคุยกับ 'ก้องกาน' ศิลปินผู้ให้กำเนิด 'เทเลพอต' ภาพวาดที่ทำให้ชีวิตของเขามีทางออก!

     #VogueArt โว้กประเทศไทยชวนศิลปินหนุ่มไฟแรง มากประสบการณ์ ผู้ที่เคยมีผลงานจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะมาแล้วหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมหานครนิวยอกร์ก กรุงโตเกียว นครปักกิ่ง และอีกมากมาย มานั่งพูดคุยถึงจุดเริ่มต้น และแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์นิทรรศการครั้งสำคัญในชื่อ “YesterTodayMorrow” งานแสดงศิลปะหลากแขนงโดยฝีมือของ ก้องกาน-กันตภณ เมธีกุล ภายใต้คอนเซปต์ที่เล่นล้อไปกับเรื่องราวของ ‘เวลา’ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของมนุษย์ทุกคนบนโลก ผ่านการเฝ้ามองเวลาของตัวศิลปินเอง ก่อนที่จะพาทุกท่านไปทำลายกฎเกณฑ์ของเวลา ผ่านผลงานศิลปะหลากรูปแบบในนิทรรศการครั้งนี้ ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ River City Bangkok...

คีย์เวิร์ด: #VogueArt