FASHION

#ตือสนิทโว้ก ป้าตือและลูกกอล์ฟบุกออฟฟิศ Vogue Thailand มาดูกันว่าเราสนิทกันจริงรึเปล่า?

เมื่อ 2 คู่ซี๊อย่าง 'ป้าตือ' และ 'ลูกกอล์ฟ' จาก #ตือสนิท จับมือกันบุกออฟฟิศโว้กประเทศไทย ขอตีสนิทบรรณาธิการบริหาร 'ฟอร์ด กุลวิทย์' มาดูกันว่าจริงๆ แล้วเราสนิทกันรึเปล่า?

เมื่อ 2 คู่ซี้อย่าง 'ป้าตือ' และ 'ลูกกอล์ฟ' จาก #ตือสนิท จับมือกันบุกออฟฟิศโว้กประเทศไทย ขอตีสนิทบรรณาธิการบริหาร 'ฟอร์ด กุลวิทย์' มาดูกันว่าจริงๆ แล้วเราสนิทกันรึเปล่า?


Videographer: Sootket Jiwpanit
Post Production: Arunrote Auefue, Kittayaporn Lao-ong, Tuwanon Panupattana
Produced by: Saisuree Mesiri

WATCH