FASHION

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยตามแบบอย่าง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มีพระประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม และชุดไทยประยุกต์ ตามแบบอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โว้กประเทศไทยฉบับนักสะสม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 นอกเหนือจากที่ผู้อ่านจะได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถ และพระสิริโฉมอันงดงามของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานพระอนุญาตให้ทีมงานโว้กประเทศไทยฉายพระรูป เพื่อนำไปตีพิมพ์เป็นแฟชั่นเซตภายใต้ชื่อ In Royal Fashion นั้น อีกหนึ่งความพิเศษคือฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมแต่ละชุดล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดประวัติศาสตร์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มีพระประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม และชุดไทยประยุกต์ ตามแบบอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูพระอัจฉริยภาพในฐานะของผู้ทรงอุปถัมภ์ด้านภูมิปัญญาและผ้าไทยตลอดมา วันนี้โว้กพาผู้อ่านไปร่วมชื่นชมภาพความสง่างามของทั้งสองพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดไทยที่ได้รวบรวมมาไว้ให้แล้วที่นี่

(ซ้าย) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ (ขวา) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ซึ่งตั้งตามชื่อพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

(ซ้าย) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ (ขวา) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแขนหมูแฮมผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าที่ต้องใช้ช่างทอที่มีความชำนาญสูง ประกอบกับลวดลายและสีสันที่สลับซับซ้อน จึงทำให้ผ้าไหมแพรวาได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมไทยWATCH
(ซ้าย) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ (ขวา) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ตั้งชื่อตามสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวัง

(ซ้าย) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ (ขวา) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง

(ซ้าย) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ (ขวา) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิ ซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวัง

 

ติดตามภาพแฟชั่นฉลองพระองค์ชุดไทยเซตใหม่ทั้งหมดของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ในโว้กฉบับนักสะสม เดือนมิถุนายน 2562 ห้ามพลาด!

WATCH

คีย์เวิร์ด: #VogueJune2019