ภารกิจของโว้ก...กว่าจะเป็นดินเนอร์ในค่ำคืน Vogue Gala 2020 วัตถุดิบจากยอดเขาสูง สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

จากฟรอนต์โรว์แฟชั่นโชว์สู่ยอดเขาสูง ที่ซึ่งผืนดิน สายน้ำ แสงแดด พืชพันธุ์ธัญญาหาร ล้วนแต่กำเนิดจากความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งใน #VogueValues ที่โว้กทั่วโลกเชื่อมั่น กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารโว้กพาคุณเดินทางสู่ยอดเขาสูงเพื่อพาพืชผักจากยอดดอย ล่องลงมาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อค่ำคืนงานโว้ก กาล่า 2020 กับเมนูสุดพิเศษที่ไม่อาจชี้วัดด้วยราคาได้

related videos
latest videos