พระพันปีหลวงในโว้กอเมริกา! ย้อนชมภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในโว้กเมื่อ 57 ปีที่แล้ว

ภาพงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสิ่งที่คนไทยได้เห็นกันมาตลอดว่าทรงเป็นพระราชินีที่แต่งกายได้งดงามและมีสไตล์เป็นที่สุด ย้อนไปเมื่อปี 1962 คือครั้งแรกที่นิตยสารแฟชั่นมหาอำนาจของโลกทั้งในยุคนั้นจวบจนปัจจุบันอย่างโว้กอเมริกา ตีพิมพ์พระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยสีทองสว่างซึ่งถ่ายโดยนาย Horst P. Horst ช่างภาพชื่อดังชาวเยอรมัน หลังจากนั้นในปี 1965 ยังได้ตีพิมพ์ภาพเพิ่มเติมอีกถึง 6 ภาพ วันนี้โว้กประเทศไทยขอรวบรวมพระฉายาลักษณ์จากโว้กอเมริกาในอดีตมาให้ชมกันอีกครั้ง

 

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฉลองพระองค์ชุดไทยสีทองสว่างซึ่งถ่ายโดยนาย Horst P. Horst ช่างภาพชื่อดังชาวเยอรมัน จากโว้กอเมริกา ปี 1962 / ภาพ: Horst P. Horst/Condé Nast

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัยปักประดับด้วยมุกและคริสตัลทั้งองค์ โดยห้องเสื้อบัลแมง จากโว้กอเมริกา ปี 1965 / ภาพ: Henry Clarke/Condé Nast

 

พระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ถ่ายโดยนาย Henry Clarke ตีพิมพ์ในโว้กปี 1965 / ภาพ: Henry Clarke/Condé Nast

 

พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ถ่ายโดยนาย Henry Clarke ตีพิมพ์ในโว้กฉบับกุมภาพันธ์ปี 1965 / ภาพ: Henry Clarke/Condé Nast

 

พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ถ่ายโดยนาย Henry Clarke ตีพิมพ์ในโว้กฉบับกุมภาพันธ์ปี 1965 / ภาพ: Henry Clarke/Condé Nast via Getty Images

 

ฉลองพระองค์ในยุคแรกๆ ที่ห้องเสื้อบัลแมงให้สถาบันการปัก Lesage ประเทศฝรั่งเศสปักฉลองพระองค์โดยออกแบบผสมผสานจากงานศิลปกรรมไทย และออกแบบสเกตช์พร้อมกับการใช้เครื่องประดับแบบไทย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชอัธยาศัยหวงแหนและมีพระราชนิยมความเป็นไทย นายบัลแมงนํานักออกแบบพระเกศาที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือ Alexandre จากประเทศฝรั่งเศส มาออกแบบให้เหมาะสมกับพระพักตร์ และสามารถใช้แต่งพระองค์กับฉลองพระองค์ได้หลายรูปแบบ ภายหลัง คุณวรรณี ยรรยง เจ้าของร้านทําผมชื่อดัง คลังแม่บ้าน ได้เข้ามาถวายงานเป็นช่างพระเกศาจนถึงพ.ศ. 2547 / ภาพ: Henry Clarke/Condé Nast

 

พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ถ่ายโดยนาย Henry Clarke ตีพิมพ์ในโว้กฉบับกุมภาพันธ์ปี 1965 / ภาพ: Henry Clarke/Condé Nast via Getty Images

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล