FASHION

เปิดคลังสุดยอดภาพถ่ายประจำปีแบบครบทุกหมวดจาก Creative Photo Awards 2020

Creative Photo Awards 2020 งานประกาศรางวัลสุดยอดภาพถ่ายที่มีคนเข้าร่วมจากกว่า 100 ประเทศ

     ปีๆ หนึ่งคนทั่วโลกลั่นชัตเตอร์บันทึกภาพกันนับล้านๆ รูป แต่จะมีสักกี่ภาพที่เรียกว่าคุณภาพคับแก้วในหมวดหมู่ต่างๆ จนเข้าชิงรางวัลประจำปี ปีนี้งาน Creative Photo Awards 2020 มีภาพส่งเข้าประกวดมากกว่า 24,000 ภาพจากศิลปินทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจากกว่า 100 ประเทศ งานภายใต้เครือ Siena Photo Awards นี้สะท้อนให้เห็นมุมมองความหลากหลายและความงามเชิงศิลป์ ทางองค์กรผู้จัดเผยว่า “รางวัลนี้จะมอบให้กับความเป็นออริจินัล การทดลองอะไรใหม่ๆ และจินตนาการ” รางวัลนี้จะมอบให้กับสาขาอะไรบ้างและรูปไหนบ้างที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ชมภาพด้านล่างได้เลย!

 

Conceptual

รางวัลรองชนะเลิศ - ชื่อผลงาน Geometry เจ้าของผลงาน Dasha Art

 

Animals/Pets

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: Arctic Wolf เจ้าของผลงาน: Jarque KrebsWATCH
ชื่อผลงาน: It's a Catastrophe เจ้าของผลงาน: Belinda Richards

ชื่อผลงาน: The Sun King เจ้าของผลงาน: Jarque Krebs

ชื่อผลงาน: Have You Seen My Coat? เจ้าของผลงาน: Annie Ballantine

 

Architecture

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: Quarantine Life เจ้าของผลงาน: Mohammed Shajahan

ชื่อผลงาน: Qatar National Museum เจ้าของผลงาน: Abdulla Al-Mushafiri

 

Nature and Landscapes

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: Morning View in Situ Patenggang เจ้าของผลงาน: Robert Lie

ชื่อผลงาน: Winter Bird: A composite, black-and-white image depicting a bare tree with birds in Kastoria Lake เจ้าของผลงาน: George Digalakis

ชื่อผลงาน: The Eyes of the Snowy Owl เจ้าของผลงาน: Grégory Pol

 

Nudes

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: Body Ballet เจ้าของผลงาน: Amazilia Photography

ชื่อผลงาน: Black Eve เจ้าของผลงาน: Maddy Grace Oputa

ชื่อผลงาน: - เจ้าของผลงาน: Elena Litvinova

 

Portraiture

ชื่อผลงาน: - เจ้าของผลงาน: Karolina Pyrek

ชื่อผลงาน: The Dark Violinist เจ้าของผลงาน: Peyman Nedari

 

Still Life

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: Synthetic Seas เจ้าของผลงาน: Boyz Bieber

 

Open Theme

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: - เจ้าของผลงาน: Mikhail Potapov

 

Beauty

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: Shanghai เจ้าของผลงาน: Fang Liu

ชื่อผลงาน: 2049-Dior Show เจ้าของผลงาน: Jonathan Knowles

 

Fashion

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: Amadeus, in honor of Mozart เจ้าของผลงาน: Peyman Naderi

ชื่อผลงาน: Borderland เจ้าของผลงานซ Gerard Harrison

 

Food

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: The Broccoli Forest เจ้าของผลงาน: Yuliy Vasilev

 

Overall Winner และ Panguea Prize

 

รางวัลชนะเลิศ - ชื่อผลงาน: The Daily Activities of Ping Pong Players in a Club in Indonesia เจ้าของผลงาน: Hardijanto Budiman

 

ข้อมูล Siena Photo Awards และ Forbes

ภาพ: Courtesy of Siena Photo Awards

WATCH

คีย์เวิร์ด: #VogueArts