Vogue Gala, Vogue Gala 2024, Vogue Scoop, #VogueScoop, โว้กกาล่า, vogue ผ้าไทย, ผ้าไทย
FASHION

‘VOGUE GALA’ งานสำคัญที่ทำให้เห็นอัตลักษณ์และเป้าหมายของโว้กประเทศไทยได้ชัดเจนที่สุด

#VogueScoop เจาะรากลึกของความสัมพันธ์ของโว้กกาล่าและโว้กประเทศไทยที่สะท้อนภาพแนวคิดและเป้าหมายกับการรักษาและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

“ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม” คำนิยามนี้คือคำศัพท์อันสวยหรูที่ถูกนำเสนอและตีความผ่านมิติชั้นเชิงศิลปะและสังคมวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน การสร้างมาตรฐานความงดงามเหล่านี้มิอาจขับเคลื่อนได้เพียงผลผลิตทางวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงหลักการสำคัญในการพัฒนาเพื่อแผ่ขยายความรู้สึกล้ำลึกในเรื่องเฉพาะเจาะจงให้กลายเป็นวัฒนธรรมหรือประสบการณ์ร่วมสำหรับคนในสังคมหนึ่ง ส่งต่อสู่อีกสังคมหนึ่ง และกระจายเป็นวงกว้างต่อไปในอนาคต งาน “Vogue Gala” จึงไม่ได้เป็นเพียงงานเลี้ยงฉลองค่ำคืนสุดพิเศษของผ้าไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะสำหรับโว้กประเทศไทยนี่คืองานที่สะท้อนอัตลักษณ์ เป้าหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมเคียงคู่ไปวิถีแห่งแฟชั่นตามแบบฉบับนิตยสารสากลอย่างชัดเจนที่สุด

Vogue Gala, Vogue Gala 2024, Vogue Scoop, #VogueScoop, โว้กกาล่า, vogue ผ้าไทย, ผ้าไทย

#VogueScoop สัปดาห์นี้จึงจะพาทุกคนท่องไปถึงรากลึกของความสัมพันธ์ของโว้กกาล่าและโว้กประเทศไทยที่สะท้อนภาพของการพัฒนาวัฒนธรรมเรื่อยไปจนถึงผลผลิตทางวัฒนธรรมให้ปรากฏเด่นชัดบนเวทีระดับประเทศ ต่อยอดสู่เวทีระดับโลก ในขณะเดียวกันก็วิ่งย้อนกลับสู่การอุ้มชูรากฐานความเป็นไทยในแบบฉบับที่มากกว่าคำว่า “อนุรักษ์”

Vogue Gala, Vogue Gala 2024, Vogue Scoop, #VogueScoop, โว้กกาล่า, vogue ผ้าไทย, ผ้าไทย

  • GLOBALIZATION

จุดเริ่มต้นของปณิธานของ ‘สิรี อุดมฤทธิรุจ’ ซีอีโอแห่งบริษัทเซเรนดิพิตี้มีเดียจำกัด และ ‘กุลวิทย์ เลาสุขศรี’ บรรณาธิการนิตยสารโว้กประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนกลุ่มชุมชนช่างฝีมือและงานหัตถกรรมของไทย เพื่อผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีแฟชั่นโลกตั้งแต่แรก ส่วนสำคัญตรงนี้บ่งบอกถึงการเดินทางบนเส้นทางอันไม่มีที่สิ้นสุดกับการมุ่งย้อนกลับสู่รากลึกแห่งวัฒนธรรมเชิงหัตถกรรมที่ปรากฏขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน สิ่งเหล่านี้ถูกมองเป็นเรื่อง ‘ชาวบ้าน’ มาโดยตลอดในหมู่สังคมทั่วไป ความเรียบง่ายเป็นวิถีที่ถูกคาดฉลากไว้ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะกับคนในสังคมเมืองหรือคนต่างสังคมในประเทศไทยเองที่อาจมองว่านี่คือมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงาม แต่ไม่ได้มุ่งหน้าผลักดันสิ่งทอผ้าไทยให้กลายเป็นสัญญะแห่งความเป็นไทยในโลกแฟชั่นระดับโลก โว้กประเทศไทยเองเป็นดั่งจุดเชื่อมโยงที่ผสานความเป็นสากลเพื่อเข้าถึงรากลึกโดยไม่ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตให้ก้าวสู่ความล้ำสมัยแบบสังคมเมือง แต่กำลังนำเสนอคุณค่าที่มีอยู่เต็มเปี่ยมให้ทุกคนได้สัมผัสในรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น เชื่อมโยงกับแนวทางของโว้กประเทศไทยที่ต้องการนำเสนอวัฒนธรรมด้านนี้ให้สามารถหล่อหลอมความคิดของคนในสังคมเรื่องมุมมองผ้าไทยให้กลายเป็นแนวทางระดับสากลมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่การนำเสนอผ้าไทยในมุมมองของดีไซเนอร์ระดับโลกเท่านั้น แต่โว้กประเทศไทยยังมุ่งเน้นการสร้างผลงานหรือภาพจำของผ้าไทยในรูปแบบที่แตกต่าง สดใหม่ แต่ก็ยังรักษามนต์เสน่ห์และวิถีชีวิตไว้อย่างเต็มเปี่ยม หรืออาจกล่าวได้ว่าการถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยในแบบสากลที่ไม่ต้องรื้อราก ถอนโคน หรือทำลายวิถีชีวิตเพื่อความเป็นสากล แต่พาความเป็นสากลยึดติดเชื่อมโยงเพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของผลงานหัตถกรรมไทยในรูปแบบดั้งเดิมให้ก้าวไกลไปได้มากที่สุดWATCH
Vogue Gala, Vogue Gala 2024, Vogue Scoop, #VogueScoop, โว้กกาล่า, vogue ผ้าไทย, ผ้าไทย

  • NEW DIMENSIONS

อย่างที่กล่าวไปว่าผ้าไทยและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมักถูกยกไว้เป็นของเก่าแก่โบราณ ไม่ได้รับการเข้าถึงในมิติชั้นเชิงที่แปลกใหม่เท่าไหร่นัก กรอบความดั้งเดิมถูกขีดจำกัดจนบางครั้งอาจสร้างกฎเกณฑ์ที่บดบังการถ่ายทอดมนต์เสน่ห์สำคัญให้กับคนในสังคม สำหรับโว้กประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนสิ่งที่เป็นดั่งมรดกแห่งชาติในรูปแบบผสมผสาน โว้กกาล่ามีแนวทางการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ด้วยการคงคุณค่าแห่งความดั้งเดิมไปพร้อมกับสานต่อภาพลักษณ์ในลักษณะที่สดใหม่มากยิ่งขึ้น แนวการสร้างมิติรูปแบบใหม่จึงเปรียบดั่งเส้นสายหล่อเลี้ยงเสน่ห์ของผ้าไทยและวัฒนธรรมในหลากมิติ ชุดความคิดที่ป้อนเข้าสู่ระบบการผลักดันเรื่องเหล่านี้ของโว้กประเทศไทยจึงสะท้อนภาพออกมาเป็นทั้งแฟชั่นเซ็ต การนำเสนอเรื่องราวของผ้าไทยหรือแม้แต่ผลผลิตทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในหลายเชิงด้วยการผสมผสานความดั้งเดิมอันเป็นรากฐานที่หนักแน่น ผนวกเข้ากับวิถีแห่งความสดใหม่ในการนำเสนอผ่านคอนเซปต์และไอเดียที่พร้อมขนาบข้างไปพร้อมกัน ดังนั้นการพัฒนาเหล่านี้ไม่เพียงปรากฏขึ้นในงานโว้กกาล่ากับไอเท็มสุดพิเศษที่นำเสนอความงดงามของผ้าไทยผ่านมุมมองของดีไซเนอร์ระดับสากลเท่านั้น ทว่ายังปรากฏขึ้นในผลงานของโว้กทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเล่มนิตยสาร แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแม้กระทั่งโปรเจกต์ต่างๆ ที่เข้าถึงรากลึกแห่งวัฒนธรรมไปพร้อมกับการนำเสนอด้วยมิติชั้นเชิงที่สดใหม่และแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของโว้กประเทศไทยอย่างชัดเจนที่สุด

Vogue Gala, Vogue Gala 2024, Vogue Scoop, #VogueScoop, โว้กกาล่า, vogue ผ้าไทย, ผ้าไทย

  • ONE AND ONLY

สิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งบนโลกนี้พิเศษคือนิยามคำว่า ‘หนึ่งเดียว’ วิถีแห่งการนำเสนอผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะแบบใดก็ตามคือความพิเศษเหนือระดับชิ้นเดียว ผลงานการออกแบบด้วยผ้าไทยของดีไซเนอร์ต่างประเทศคือตัวอย่างสำคัญที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด ดังนั้นความพิเศษจึงสามารถดึงดูดและแสดงตัวตนอันน่าสนใจของชิ้นงานและโว้กประเทศไทยได้ในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าถามว่าความ ‘เอ็กซ์คลูซีฟ’ บ่งบอกตัวตนเกี่ยวกับโว้กอย่างไร สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าการนำเสนอด้วยความเฉพาะเจาะจงตามอัตลักษณ์ยึดโยงกับความพิเศษเหล่านี้เป็นดั่งแพลตฟอร์มโปรโมตเพื่อดึงดูดความสนใจได้อย่างยอดเยี่ยม เนื้อแท้ของผลผลิตทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นจะถูกบอกเล่าถึงความพิเศษนั้น สามารถสร้างคุณค่าด้วยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อการต่อยอดสู่การนำเสนอเจาะลึกสู่รากฐานความน่าสนใจของท้องถิ่น ไม่ได้แปลว่าชิ้นงานเอ็กซ์คลูซีฟจะต้องถูกจำกัดไว้เพียงตัวชิ้นงานเท่านั้น ทว่ามันสามารถถ่ายทอดมนต์เสน่ห์และชวนดึงดูดให้ใครก็ตามสามารถชมเบื้องหน้า สัมผัสเบื้องหลัง และพร้อมค้นหาไปสู่รากลึกของผลผลิตทางวัฒนธรรมเหล่านี้ โว้กนำเสนอภาพแฟชั่น เรื่องราวเชิงศิลป์ และผลงานทุกรูปแบบด้วยความพิเศษเหล่านี้อยู่เสมอ ทว่างานอันพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในทุกแง่มุมเปิดโอกาสให้ทุกคนเสพสมผลงานเพื่อสานต่อความสนใจสู่รากฐานของวัฒนธรรมอันมุ่งหน้าสู่ชุมชนท้องถิ่นอยู่เสมอ อีกทั้งความพิเศษเพียงหนึ่งเดียวอาจมิได้หมายถึงชิ้นงานในโว้กกาล่าเพียงบริบทเดียว แต่ยังสะท้อนถึงรูปแบบผลงานที่เป็นเพียงหนึ่งเดียวในหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็นจังหวะเวลา สถานที่ หรือแม้แต่มุมมองในจุดที่พิเศษที่สุด ทั้งหมดเป็นการถ่ายทอดรูปแบบความงดงามที่ดึงดูดสายตาพร้อมเชื้อเชิญให้ทุกคนสัมผัสกับงานศิลปะอันสามารถต่อยอดสู่รากลึกแห่งความเป็นไทยอย่างเปิดกว้างตามแรงปรารถนาของปัจเจกบุคคลอันพึงจะเสพตลอดไป นอกจากนี้ยังหมายถึงวิถีของการนำเสนอที่เป็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับความเป็นไทย ความแฟชั่นที่ตอบสนองไม่เพียงแต่ความต้องการเชิงศิลป์ตามยุคสมัย แต่หมายถึงการตอบสนองความต้องการเชิงธุรกิจที่กำลังพัฒนาเติบโตด้วยมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นกัน

Vogue Gala, Vogue Gala 2024, Vogue Scoop, #VogueScoop, โว้กกาล่า, vogue ผ้าไทย, ผ้าไทย

  • BACK TO LOCALS

สำหรับโว้กกาล่ากับมุมมองที่นำเสนอผ่านงานเฉลิมฉลอง ทว่าแท้จริงรากฐานของงานครั้งนี้ก็มีหมุดหมายสำคัญในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เช่นเดียวกับแนวทางของโว้กประเทศไทยที่เข้าถึงรากฐานของงานหัตถกรรมของชุมชนแต่ละท้องที่ ดังนั้นการสนับสนุนด้วยภาพลักษณ์เพื่อดึงสร้างการผลิดอกออกใบด้านความสนใจจึงเป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารและสร้างทุนสำหรับการพัฒนาแบบย้อนกลับด้วยการสนับสนุนเหล่าชุมชนท้องถิ่น ทั้งปัจจัยเรื่ององค์ประกอบของชีวิตเรื่อยไปจนถึงองค์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดแบบ 2 ด้าน เพราะไม่เพียงแต่โว้กจะเข้าถึงเพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในอีกทางหนึ่งชุมชนท้องถิ่นก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทั้งคนภายในโว้กรวมถึงถ่ายทอดสู่ผู้อ่านและผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับงานหัตถกรรมท้องถิ่นของไทยในหลายแง่มุมด้วยเช่นกัน กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารโว้กประเทศไทย กล่าวว่า “มันเป็นเรื่องอนาคตที่เราอยากจะมีส่วนร่วมในการเห็นความสำเร็จของผ้าไทยของชุมชน ศักยภาพของ Thai Wisdom หรือภูมิปัญญาของเมืองไทย มันสามารถไปได้ถึงตรงไหน”  โว้กประเทศไทยจึงต้องการสานต่อความสำเร็จด้วยจุดเชื่อมโยงของเรื่องยุคสมัย การพัฒนาที่ยังคงต้องให้คุณค่ากับผลผลิตทางวัฒนธรรมและชุมชนเบื้องหลังเหล่านี้อย่างดีที่สุด และสร้างแรงบันดาลใจในความต้องการสืบทอดต่อไปในอนาคต

ด้วยวิถีแห่งโว้กประเทศไทยอันเปี่ยมไปด้วยมุมมอง อัตลักษณ์ และรูปแบบการทำงานอันเชื่อมโยงถึงชุมชนท้องถิ่น งานกาล่าจึงเป็นดั่งกระจกสะท้อนแบบองค์รวมของการพัฒนาเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยให้อยู่อย่างมั่นคงและถ่ายทอดมนต์เสน่ห์พร้อมเผยรากลึกถึงต้นตอของการสร้างคุณค่าตั้งแต่ระดับท้องถิ่น แผ่ขยายเสน่ห์ชวนหลงใหลให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล อัตลักษณ์ความโดดเด่นเรื่องผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงการหยิบจับวัตถุอันทรงคุณค่าจากการนิยามความเก่าแก่ดั้งเดิม แต่หมายถึงการตระหนักถึงคุณค่าแบบครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

WATCH

คีย์เวิร์ด: #VogueScoop #VogueGala