โว้กเปิดมุมมองการมองแฟชั่นผ่านโลก 2 ยุคในคอลัมน์ THROUGH THE EYES OF OTHERS โดยจับคู่ระหว่างดีไซเนอร์ชั้นครูกับดีไซเนอร์รุ่นน้อง 6 คู่โดยจับคู่ดังต่อไปนี้ Kai Boutique กับ Asava, Tirapan กับ Pyvet Studio, Pichita กับ Vatanika, Soda กับ Landmee, T AND T กับ Theatre และ Pisit กับ Klosetโดยดีไซเนอร์รุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในหลากหลายแง่มุมเพื่อโปรเจกต์นี้ ก่อนหน้านี้ดีไซเนอร์รุ่นพี่สร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองอย่างเข้มข้นมาตลอดหลายสิบปี วันนี้ดีไซเนอร์รุ่นน้องได้นำภาพจำเหล่านั้นมาตีความใหม่และผลิตผลงานอันสะท้อนความเป็นตัวตนของดีไซเนอร์ทั้ง 2 เจเนอเรชั่นได้อย่างชัดเจน

 

โปรดิวเซอร์: นาทนาม ไวยหงษ์

ช่างภาพวิดีโอ: ศิริวัฒน์ เร้าเขตกิจ

ตัดต่อ: รัตนวรรณ โลหะชิตลำเภา 

KEYWORD: #VogueSpecial
related videos