สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รับทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมา

 

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะรับทูลเกล้าถวายปริญญาในปี 2020 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านการออกแบบ การกีฬา ไปจนถึงด้านดนตรี 

 

พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นที่ประจักษ์ไม่เพียงแต่ในหมู่มวลประชาชนชาวไทย หากได้รับการยกย่องในระดับโลก โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเองยังอุทิศสกู๊ปใหญ่ยกย่องให้ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีความสามารถมากที่สุดในโลก ทั้งในบทบาทของเจ้าหญิงดีไซเนอร์ ที่นำเสนอผลงานภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK เปิดตัวบนเวทีแฟชั่นโลกเมื่อปี 2007 ระหว่างสัปดาห์ปารีสแฟชั่นวีกจากการทูลเชิญของห้องเสื้อ Pierre Balmain นำเสื้อผ้าที่โดดเด่นทางด้านงานฝีมือระดับโอต์ กูตูร์ และเครื่องประดับสวยสะกดให้ทั่วโลกได้ชื่นชม และยังทรงสนับสนุนงานหัตถศิลป์ของชาติอย่างผ้าไหมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม:

  1. อีกมุมของพระองค์หญิงฯ! เจ้าหญิงดีไซเนอร์ของคนไทย ประทานสัมภาษณ์พิเศษแก่โว้กถึงเรื่องราวส่วนพระองค์
  2. รวมพระฉายาลักษณ์ 'สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณฯ’ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
  3. เจ้าหญิงในโว้ก...ประมวลภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในโว้กประเทศไทย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล