พระองค์หญิงในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 3 พฤษภาคม 62

     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานถวายการตัดเย็บโดยห้องเสื้อ Tirapan ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเจ้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทรงพระสังวาลย์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล