FASHION

FRIENDS ฉลองครบรอบ 25 ปี เปิดประมูลพร็อพประกอบฉาก นำรายได้ช่วยวัยรุ่น LGBTQ

      ฉลองครบรอบ 25 ปีของซีรีส์เรื่อง FRIENDS ทั้งที นอกจากทางสตูดิโอ Warner Bro. จะจัดเซ็ตติ้งของจริงจากซีรีส์เรื่องดังกล่าว ให้เหล่าแฟนคลับได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้ว ล่าสุดยังผุดไอเดียเปิดประมูลพร็อพกว่า 100 ชิ้น ที่เคยใช้เข้าฉากจริง ให้เหล่าแฟนคลับได้กลายเป็นเจ้าของพร็อพเหล่านั้นในชีวิตจริงอีกด้วย...

      โดยสิ่งของทุกชิ้นในการประมูล ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก Warner Bros Archive พร้อมกับใบรับรองของแท้จาก Warner Bros สินค้าที่จะนำมาประมูลบางรายการ ยังรวมไปถึง ตุ๊กตาไอคอนิก และเครื่องใช้ที่ทุกคนจดจำได้จากซีรีส์เรื่องดังกล่าว ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของนักแสดงซีรีส์เรื่อง FRIENDS ตลอดทั้ง 10 ซีซั่นที่ผ่านมา



1 / 6

ภาพของเหล่าไอเท็มชิ้นสำคัญในเซ็ตติ้งซีรีส์เรื่อง FRIENDS ที่จะถูกเปิดประมูลในครั้งนี้ / ภาพ : Warner Bro.




2 / 6

ภาพของเหล่าไอเท็มชิ้นสำคัญในเซ็ตติ้งซีรีส์เรื่อง FRIENDS ที่จะถูกเปิดประมูลในครั้งนี้ / ภาพ : Warner Bro.




3 / 6

ภาพของเหล่าไอเท็มชิ้นสำคัญในเซ็ตติ้งซีรีส์เรื่อง FRIENDS ที่จะถูกเปิดประมูลในครั้งนี้ / ภาพ : Warner Bro.




4 / 6

ภาพของเหล่าไอเท็มชิ้นสำคัญในเซ็ตติ้งซีรีส์เรื่อง FRIENDS ที่จะถูกเปิดประมูลในครั้งนี้ / ภาพ : Warner Bro.




5 / 6

ภาพของเหล่าไอเท็มชิ้นสำคัญในเซ็ตติ้งซีรีส์เรื่อง FRIENDS ที่จะถูกเปิดประมูลในครั้งนี้ / ภาพ : Warner Bro.




6 / 6

ภาพของเหล่าไอเท็มชิ้นสำคัญในเซ็ตติ้งซีรีส์เรื่อง FRIENDS ที่จะถูกเปิดประมูลในครั้งนี้ / ภาพ : Warner Bro.


     การเปิดประมูลดังกล่าวนี้มีการคาดการณ์ไว้ว่า พร็อพกว่า 100 ชิ้นจะสามารถสร้างรายได้สูงสุดอยู่ที่กว่าแสนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวยังจะถูกนำไปเข้าสมทบทุนให้กับ The Trevor Project หรือองค์กรป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่น LGBTQ อีกด้วย และระยะเวลาในการประมูลจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ไปจนถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นี้

 

คีย์เวิร์ด: #Friends25thAnniversary