การเปิดตัว 11 แบรนด์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Vogue Who’s on Next season 4

การเปิดตัว 11 แบรนด์ที่ผ่าน่เข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Vogue Who’s on Next The Vogue Fashion Fund ปีที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อผ้าสุภาพสตรี 4 แบรนด์ได้แก่ Everyday Apparels, Kanapot Aunsorn, Pitchana และ Narong เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ 2 แบรนด์ได้แก่ Jinumo และ Leisure Projects เสื้อผ้ายูนิเซ็กซ์ 1 แบรนด์ คือ Takara Wong และเครื่องประดับ 4 แบรนด์ ได้แก่ Ornaments & L’or, aPalePetal, La. และ Forrest ซึ่งทุกแบรนด์จะได้เข้าร่วม Workshop ด้านต่างๆเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันต่อไป สามารถติดตามการแข่งขัน กิจกรรมต่างๆของโครงการ และผลงานของผู้ที่เข้าแข่งขันได้ที่ www.vogue.co.th และนิตยสารโว้กประเทศไทยในฉบับต่อๆ ไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น
VOGUE Daily
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.11 And the winner is…
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.10 Path to Victory
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.9 Keep walking
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.8 The Last Mission
  17 ตุลาคม 2562
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล