กิจกรรมแรก Vogue Who’s on Next The Vogue Fashion Fund Season 4

กิจกรรมแรกของปีนี้คือการเยี่ยมชมสตูดิโอที่สร้างสรรค์ผลงานของแต่ละแบรนด์โดยคณะกรรมการมีจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมเพื่อศึกษาพื้นฐาน วิธีการ และบรรยากาศในการทำงานของดีไซเนอร์แต่ละแบรนด์ พร้อมเป็นโอกาสอันดีที่คณะกรรมการจะได้ใกล้ชิดและเข้าใจผู้เข้าแข่งขันมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามการแข่งขัน กิจกรรมต่างๆของโครงการ และผลงานของผู้ที่เข้าแข่งขันได้ที่ www.vogue.co.th และนิตยสารโว้กประเทศไทยในฉบับต่อๆไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น
VOGUE Daily
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.11 And the winner is…
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.10 Path to Victory
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.9 Keep walking
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.8 The Last Mission
  17 ตุลาคม 2562
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล