กิจกรรมแรก Vogue Who’s on Next The Vogue Fashion Fund Season 4

กิจกรรมแรกของปีนี้คือการเยี่ยมชมสตูดิโอที่สร้างสรรค์ผลงานของแต่ละแบรนด์โดยคณะกรรมการมีจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมเพื่อศึกษาพื้นฐาน วิธีการ และบรรยากาศในการทำงานของดีไซเนอร์แต่ละแบรนด์ พร้อมเป็นโอกาสอันดีที่คณะกรรมการจะได้ใกล้ชิดและเข้าใจผู้เข้าแข่งขันมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามการแข่งขัน กิจกรรมต่างๆของโครงการ และผลงานของผู้ที่เข้าแข่งขันได้ที่ www.vogue.co.th และนิตยสารโว้กประเทศไทยในฉบับต่อๆไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล