VOGUE Who’s on Next The Vogue Fashion Fund: The Process

ดีไซเนอร์แต่ละแบรนด์จะมีมุมมองในการใช้ผ้าไทยอย่างไรให้ดูทันสมัย แต่ยังคงคุณค่าของงานฝีมือไว้ อย่าพลาดกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund Season 4 ตอนที่ 7

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล