VOGUE PROJECTS

VOGUE Who’s on Next The Vogue Fashion Fund: In Search for Inspirations

เมื่อดีไซเนอร์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการนำผ้าไทยแบบดั้งเดิมมาดีไซน์ให้ร่วมสมัยในภาระกิจที่ 2 ถึงกับทำให้ดีไซเนอร์ไม่กล้าตัดผ้าที่อยู่ในมือเพื่อสร้างผลงานของตนเอง อย่าพลาดกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund Season 4

     เมื่อดีไซเนอร์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการนำผ้าไทยแบบดั้งเดิมมาดีไซน์ให้ร่วมสมัยในภาระกิจที่ 2 ถึงกับทำให้ดีไซเนอร์ไม่กล้าตัดผ้าที่อยู่ในมือเพื่อสร้างผลงานของตนเอง อย่าพลาดกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund Season 4