VOGUE Who’s on Next The Vogue Fashion Fund: In Search for Inspirations

     เมื่อดีไซเนอร์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการนำผ้าไทยแบบดั้งเดิมมาดีไซน์ให้ร่วมสมัยในภาระกิจที่ 2 ถึงกับทำให้ดีไซเนอร์ไม่กล้าตัดผ้าที่อยู่ในมือเพื่อสร้างผลงานของตนเอง อย่าพลาดกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund Season 4

ร่วมแสดงความคิดเห็น
VOGUE Daily
Vogue Projects
เปิดรับสมัครแล้ว ! VOGUE Who's On Next, The VOGUE Fashion Fund 2020
  เมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.11 And the winner is…
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.10 Path to Victory
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.9 Keep walking
  17 ตุลาคม 2562
Vogue Projects
VOGUE WHO'S ON NEXT 2019 EP.8 The Last Mission
  17 ตุลาคม 2562
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล