FASHION

รวมฉลองพระองค์ชุดไอคอนิก...ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ส่วนหนึ่งจาก ‘Queen Sirikit's Royal Fashion Book’ เรื่องราวฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โว้กนำมาเล่าย้อนไปตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1960 จนถึงช่วง ค.ศ. 2000

ภาพที่เราเคยเห็นจนชินตามาตลอดช่วงอายุของเราคือภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนชาวไทยจะได้ชื่นชมพระบารมีผ่านทางโทรทัศน์ทุกค่ำคืนในช่วงข่าวในพระราชสำนัก

 

นอกจากจะได้ซาบซึ้งกับพระบารมีและได้เห็นงานที่ทรงทำเพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย เรายังได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระสิริโฉมงดงามและทรงฉลองพระองค์งดงามเสมอ นี่คือฉลองพระองค์ไอคอนิกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่โว้กคัดมาไว้ใน ‘Queen Sirikit's Royal Fashion Book’ หนังสือพระราชประวัติแฟชั่นในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรานำส่วนหนึ่งมาให้ชมที่นี่!

 

 

ฉลองพระองค์ในยุคแรกๆ ที่ห้องเสื้อบัลแมงให้สถาบันการปัก Lesage ประเทศฝรั่งเศสปักฉลองพระองค์โดยออกแบบผสมผสานจากงานศิลปกรรมไทย และออกแบบสเกตช์พร้อมกับการใช้เครื่องประดับแบบไทย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชอัธยาศัยหวงแหนและมีพระราชนิยมความเป็นไทย นายบัลแมงนํานักออกแบบพระเกศาที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือ Alexandre จากประเทศฝรั่งเศส มาออกแบบให้เหมาะสมกับพระพักตร์ และสามารถใช้แต่งพระองค์กับฉลองพระองค์ได้หลายรูปแบบ ภายหลัง คุณวรรณี ยรรยง เจ้าของร้านทําผมชื่อดัง คลังแม่บ้าน ได้เข้ามาถวายงานเป็นช่างพระเกศาจนถึงพ.ศ. 2547

 

 

ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ โดยห้องเสื้อบัลแมง ปัจจุบันพระราชทานจัดแสดงไว้ที่สถาบันแฟชั่น l’Ecole du Louvre ฉลองพระองค์แขนกุดปักประดับ มีฉลองพระองค์ตกแต่งด้วยขนเฟอร์คลุมทับอีกชั้น ฉลองพระองค์องค์นี้ทรงเมื่อ พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่การแต่งพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีความสง่างามที่สุด

 

 

ฉลองพระองค์ตัดเย็บจากพระภูษาโบราณของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นผ้าไหมยกทองลายดอกสี่กลีบ ทรงฉลองพระองค์องค์นี้หลายครั้งคู่กับเครื่องประดับแบบไทยโบราณ ครั้งแรกทรงเมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารคํ่าที่ White House กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโรนัลด์ เรแกน และนางแนนซี เรแกน สุภาพสตรีหมายเลข 1

 

 

ฉลองพระองค์ผ้าเครป เป็นชุดราตรียุคแรกที่ทําเป็นพระสนับเพลาลายปักแบบไทย ทรงใช้เครื่องประดับไทยโบราณกลัดไว้ที่บั้นพระองค์ ชุดราตรีทรงพระสนับเพลานี้เป็นจุดเริ่มต้นของแฟชั่นแห่งยุคที่ทรงเป็นต้นแบบให้กับสตรีในยุคนั้นมีความกล้าที่จะแต่งตัวหลุดจากกรอบของแฟชั่น

 

 

ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่สีนํ้าเงินเข้ม ปักประดับด้วยลูกปัดสีทอง ตัดเย็บผสมผสานกับผ้ากํามะหยี่ชั้นดี ในงานพระราชทานเลี้ยงบนเรือโอเรียนเต็ลควีน พ.ศ. 2520 การนําผ้าต่างประเภทมาใช้ร่วมกับผ้าไทยผสมผสานอย่างลงตัวทําให้ดีไซเนอร์ไทยในยุคนั้นมีทางเลือกในการออกแบบตัดเย็บเพิ่มขึ้น

 

 

ฉลองพระองค์องค์นี้เป็นไอคอนิกของยุค 1980 ห้องเสื้อบัลแมงตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่สีนํ้าเงิน ปักประดับคริสตัลทั้งองค์ มีผ้าคลุมไหล่และฉลองพระบาทเข้าชุด ใช้ผ้าไหมมัดหมี่ในทางเฉลียง ทรงเมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2528

 

 

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน ฉลองพระองค์สไตล์นี้ห้องเสื้อบัลแมงออกแบบตัดเย็บจากรูปแบบการนุ่งโจงกระเบนและเสื้อราชแพตเทิร์น ในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทรงสต๊อกกิ้งสีขาวแบบสตรีในราชสํานักในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการแต่งกายแบบ Siamese-European คือการผสมผสานลูกไม้แบบยุคเอ็ดวอร์เดียนเข้าชุดกับผ้าไหมยกแบบไทย เครื่องประดับตามอย่างฝรั่ง คือความเหมาะสมลงตัวและสร้างอิทธิพลให้กับการแต่งกายแบบไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

ฉลองพระองค์แบบไทยผสมผสาน พระเกศาตกแต่งด้วยดอกพิกุลทอง ประดับหงส์พระอังสา ฉลองพระองค์ปักทั้งองค์บนผ้าทูลล์คลุมทับพระภูษาสุวรรณพัสตร์อีกชั้น พระปั้นเหน่งเพชร ฉลองพระองค์องค์นี้สามารถถอดสไบออกได้ โดยห้องเสื้อบัลแมง

 

เรื่อง: ธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์