คืนบ้าน...คืนรอยยิ้ม โว้กชวนบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัย #พายุปาบึก

คลิกที่นี่เพื่อร่วมบริจาค

 

สืบเนื่องจาก มหาวาตภัย ‘ปาบึก’ พายุโซนร้อนที่รุนแรงมากที่สุดในช่วงหลายสิบปี ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 3-6 มกราคม 2652 ที่ผ่านมา ทั้งลมพายุที่พัดรุนแรง และปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน สถานศึกษา รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน พี่น้องชาวใต้จำนวนมากต้องกลายเป็นคนไร้ที่พักอาศัย เรือกสวนไร่นาเสียหาย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โรงเรียนของเด็กหญิงชายหลายพันคนต้องปิดการเรียนเพราะถูกน้ำท่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า 18 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่างได้รับความเสียหาย ประชาชนกว่า 696,189 คน 212, 784 ครอบครัว ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในครั้งนี้ โดย จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวการเคลื่อนตัวผ่านของพายุโซนร้อนปาบึก

 

 

ความเสียหายของอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาฯ หัวไทร

 

 

ความเสียหายที่โรงเรียนทางพูนวิทยา อ. เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาฯ สระเพลง

 

 

ความเสียหายของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนาง อ. ปากพนัง โครงการพัฒนาฯ ปากพนังตะวันตก

 

โดยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่เพียงตอบสนองและเร่งรีบให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนเมื่อประสบเหตุภัยพิบัติเท่านั้น แต่ยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยให้ฟื้นคืนและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติด้วย โดยจะดำเนินงานใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ด้านบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน เช่น การมอบถุงยังชีพ ด้านฟื้นฟูผู้ประสบภัย โดยช่วยให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนฟื้นคืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุด  โดยปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและอนามัย รวมถึงดูแลด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาของชุมชน สุดท้ายคือ ด้านลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ คือสร้างความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต โดยวางแผนการร่วมกับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดอัตราความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยพิบัติในอนาคต ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ มูลนิธิศุภนิมิตฯ นอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน เช่น เรื่องอาหาร สุขอนามัยแล้ว ยังให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของเด็กๆ และการปกป้องคุ้มครองเด็กด้วย

 

โว้กประเทศไทยจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อฟื้นชีวิตให้พี่น้องชาวใต้จากวาตภัย ‘ปาบึก’ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยสามารถบริจาคผ่านช่องทางของมูลนิธิศุภนิมิตที่ http://www.worldvision.or.th/storm19/pabuk5266.html ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะมีการจัดทำรายงาน เพื่อแจงว่าเงินของผู้บริจาค ถูกนำไปจัดสรรอย่างไรบ้าง อย่าลืมว่าการบริจาคเพียงเล็กน้อยของคุณก็สามารถ "คืนบ้าน...คืนรอยยิ้ม" ให้กับพี่น้องชาวใต้ได้เช่นกัน

 

คลิกที่นี่เพื่อร่วมบริจาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล