FASHION

OSCARS ปี 2021 ออกกติกาใหม่ 'ภาพยนตร์ที่เข้าชิงไม่จำเป็นต้องฉายในโรง' จากผลกระทบโควิด-19

อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์โลก ที่ต้องปรับตัวตามโควิด-19

     หลังจากที่ภาพยนตร์จำนวนมากต้องเลื่อนฉายในโรงภาพยนตร์ หรือกระทั่งต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการฉาย เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ Academy of Motion Picture Arts and Sciences ผู้จัดงานประกาศรางวัลออสการ์ประจำปี ต้องออกแถลงการณ์เปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาใหม่ในปี 2021 โดยระบุว่า "ภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงในปี 2021 ไม่จำเป็นต้องถูกฉายในโรงภาพยนตร์" เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าวที่วงการภาพยนตร์โลกกำลังเผชิญนั่นเอง...

     โดยในแถลงการณ์ครั้งนี้มีการระบุอย่างชัดเจนว่า เกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้จะใช้สำหรับงานประกาศรางวัลประจำปี 2021 เท่านั้น และยังระบุเพิ่มเติมไว้อีกว่า "แม้ว่าภาพยนตร์ดังกล่าวที่จะได้เข้าชิงนั้น จะไม่ต้องเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ แต่ภาพยนตร์ดังกล่าวต้องเป็นภาพยนตร์ที่เคยวางแผนมาแล้วล่วงหน้าว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์ แต่ต้องโดนเลื่อน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการฉายไป และภาพยนตร์ทุกเรื่องดังกล่าวยังต้องนำมาฉายให้สมาชิกที่ตัดสินรางวัลออสการ์ได้ดูบนแพลตฟอร์มพิเศษภายใน 60 วันอีกด้วย" นอกจากนี้ทางผู้จัดงานยังได้วางแผนขยายโรงภาพยนตร์ที่เข้าเกณฑ์ให้นอกเหนือจากแค่ในเมืองสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงภาพยนตร์มากขค้นในช่วงวิกฤตเช่นนี้

     ทั้งนี้ตามกำหนดการแล้ว งานประกาศรางวัลออสการ์ประจำปี 2021 ครั้งที่ 93 จะจัดขึ้นวันที่ 1 มีนาคม 2021 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่ต้องจับตามอง เพราะแน่นอนว่าวิกฤตการณ์โควิด-19 จะส่งผลกระทบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ต้องรอติดตามชม...

 

voguefreemay2020

คีย์เวิร์ด: #Oscars #Oscars2021