WELLNESS

ประจำเดือนมา 2 รอบภายในเดือนเดียว! เผยสาเหตุที่มาที่ไปว่าปัญหานี้มาจากอะไรบ้าง

ประจำเดือนมา 2 รอบในเดือนเดียวกัน ร่างกายกำลังบ่งบอกอะไร และเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือไม่...หาคำตอบพร้อมกันที่นี่

     จากบทเรียนในวัยเด็กเราเรียนรู้มาว่าประจำเดือนจะมาเดือนละ 1 ครั้ง โดยรอบเดือนตามปกตินั้นจะกินระยะเวลาอยู่ที่ 3-5 วัน แม้บางช่วงอาจจะเปลี่ยนเหลือ 2 วัน หรือยาวนานถึง 7 วันก็ยังถือว่าเป็นปกติ นอกจากนี้อาการต่างๆ เช่น ปวดท้องน้อย อยากอาหาร หรืออารมณ์แปรปรวนก็ยังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในช่วงที่มีประจำเดือน แต่ถ้าหากประจำเดือนมา 2 รอบในเดือนเดียวกันหมายถึงอะไร อาจเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆ คนยังไม่รู้มากนัก โว้กบิวตี้จึงหาคำตอบมาให้กันแล้วที่นี่

 

 

การตั้งครรภ์

     การตั้งครรภ์อาจทำให้เลือดออกนอกรอบประจำเดือนตามปกติได้ เพราะมดลูกอาจมีเลือดออกเมื่อไข่เกิดการปฏิสนธิ อาการเลือดออกนี้คือเลือดออกจากการฝังตัวซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงแรกระหว่างสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์ โดยเกิดขึ้นได้เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดในปากมดลูกสูงขึ้น มีหลายคนที่ไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์และอาจเข้าใจเพียงว่ามีประจำเดือน 2 รอบในหนึ่งเดือนเท่านั้น 

 

การแท้งบุตร

     การแท้งบุตรอาจทำให้เลือดออกระหว่างรอบเดือนได้หากการแท้งบุตรเกิดขึ้นก่อนที่จะไม่มีประจำเดือน จากการศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ถึงครึ่งหนึ่งของการตั้งครรภ์ทั้งหมดจบลงด้วยการแท้งก่อนที่จะรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ ซึ่งนั่นนำไปสู่การเข้าใจผิดว่าเป็นประจำเดือนครั้งที่ 2 ในเดือนนั้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามการมีเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์ไม่ได้หมายความว่าแท้งเสมอไป เพราะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าอาการเลือดออกอาจพบได้บ่อยในการตั้งครรภ์ระยะแรกWATCH 

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

     การตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดจากการที่ไข่ฝังตัวบนเนื้อเยื่ออื่นที่ไม่ใช่เยื่อบุมดลูก เมื่อไข่ฝังตัวบนโครงสร้างที่ไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้ จึงทำให้เกิดเลือดออกตามมา เพราะฉะนั้นหากพบว่ามีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกิดจากการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือไม่ ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้

 

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

     ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนและมีความสำคัญต่อการควบคุมรอบประจำเดือน หากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติและสร้างฮอร์โมนน้อยเกินไป หรือที่เรียกว่า “ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์” อาจทำให้ประจำเดือนมาบ่อยมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีประจำเดือน 2 รอบในเดือนเดียว นอกจากนี้ปัญหาต่อมไทรอยด์อาจนำไปสู่ปัญหาระหว่างตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ยากอีกด้วย

 

 

ลืมกินยาคุม

     การกินยาคุมกำเนิดจะต้องกินอย่างสม่ำเสมอไม่ให้พลาด แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดพลาดลืมกินสัก 3 เม็ดติดต่อกันก็มีแนวโน้มว่าอาจทำให้เลือดออกนอกรอบได้ (ในวันที่ไม่ตรงกับรอบเดือนปกติ) ทั้งนี้เมื่อพบว่าตัวเองลืมกินยาคุม แนะนำว่าให้มีการป้องกันด้วยวิธีสำรองทุกครั้ง เนื่องจากยาคุมอาจใช้ไม่ได้ผลในรอบนั้นแล้ว

 

วัยหมดประจำเดือน

     ช่วงวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังเข้าสู่วัยหมดระดู ซึ่งในช่วงก่อนหมดระดูรังไข่จะเริ่มผลิตฮอร์โมนน้อยลงโดยนำไปสู่การมีประจำเดือนที่ผิดปกติและไม่สม่ำเสมอ รวมถึงมีโอกาสจะมีประจำเดือน 2 รอบในหนึ่งเดือนด้วย ทั้งนี้ช่วงเวลาหมดประจำเดือนของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนอาจพบเร็วตั้งแต่ช่วงกลางวัย 30 ปีหรือบางรายก็พบในช่วงปลายวัย 50 ปี

 

มะเร็งมดลูก

     มะเร็งมดลูกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก ทั้ง 2 แบบอาจทำให้ประจำเดือนมามากและมีเลือดออกนอกรอบประจำเดือน เพราะฉะนั้นหากมีอายุเกิน 40 ปี และพบว่ามีเลือดออกผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยถึงสาเหตุเพื่อให้ยังรักษาได้ทันท่วงที

 

ความเครียด

     หากเครียดมากหรือเครียดสะสมจะส่งผลเสียทั้งต่อจิตใจและร่างกาย ในด้านร่างกายนั้นมันสามารถส่งผลกระทบต่อการมาของประจำเดือนได้ โดยความผิดปกตินี้มักเกิดจาก “คอร์ติซอล” ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อมีความเครียด ทางที่ดีควรไปพบแพทย์หากมีความเครียด และพบว่าประจำเดือนมาผิดปกติ 3 ครั้งขึ้นไป รวมถึงมีประจำเดือน 2 รอบในหนึ่งเดือน

     การที่ประจำเดือนมา 2 รอบภายในเดือนเดียวนั้นมีความเป็นไปได้ทั้งสาเหตุทั่วไป เช่น ความเครียด หรือการลืมกินยาคุม แต่อย่างไรก็ตามก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่น่ากังวล เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พบว่าประจำเดือนมาผิดปกติ ไม่ว่าจะมาขาดหรือมาไม่สม่ำเสมอ แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์วินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

 

ข้อมูล : Byrdie

WATCH

คีย์เวิร์ด: #Menstruation