WELLNESS

เติมความสุข เพิ่ม ‘พลังสะอาด’ ลดความเครียดสะสมด้วย PERMA Model

ปรับสักนิดชีวิต ‘สุข’ ขึ้นแน่

หลายคนอาจกำลังวิ่งหาความสุขหรือผ่อนคลายความเครียดจากทั้งชีวิตประจำวันและการทำงาน หากแก้ด้วยวิธีผิวเผินก็อาจทำให้เราสุขได้เพียงชั่วคราว แต่ความเครียด ความกดดันและความทุกข์ยังวนเวียนอยู่ภายใน จนบางครั้งอาจส่งผลไปสู่สุขภาพอย่างไม่ทันรู้ตัว ดังนั้นโว้กบิวตี้จึงหยิบหนึ่งกลยุทธ์ทางความคิดและพฤติกรรมที่จะช่วยปรับเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ: Osato Erebor

‘PERMA’ 5 องค์ประกอบสู่ความสุข 

หนึ่งทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Martin Seligman กับ ‘PERMA Model’ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความสุขอย่างยั่งยืนและการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้มี 5 องค์ประกอบ P-E-R-M-A ดังนี้WATCHภาพ: ByAngela

Positive Emotion 

เริ่มต้นการมีความสุขด้วยการ ‘มีความสุข’ ข้อนี้อาจแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล เพราะความสุขของแต่ละคนนั้นต่างกัน เช่น บางคนมีความสุขเวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงหรือคนที่เรารัก บางคนมีความสุขกับการฟังเพลง การอ่านหนังสือหรือการทำงานอดิเรก เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยให้เรามีกิจวัตรที่ ‘สะอาด’ มากขึ้น พร้อมลดความเครียดและความทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 

Engagement 

ความหมายง่ายๆ ของข้อนี้คือการ ‘อยู่กับปัจจุบัน’ ใช้สติและจิตใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในเวลานั้น เพื่อดื่มด่ำกับความสุข-ความสนุก-ความสำเร็จและความภูมิใจเล็กๆ รอบตัว ไม่เพียงเท่านั้นวิธีนี้ยังทำให้เราคุ้นชินและเข้าใจความผิดพลาดหรือความผิดหวังเล็กๆ ที่เกิดขึ้นตรงหน้า สรุปแล้วการสะสมความสุขเล็กๆ และการได้เรียนรู้ความผิดพลาดหรือความผิดหวังจากการอยู่กับปัจจุบันจะทำให้สุขภาพจิตของเราแข็งแรงพร้อมกับความสุขในชีวิตที่เพิ่มขึ้น

 

Relationships 

การส่งต่อ-ได้รับความผูกพันธ์และความรักจากคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับทฤษฎีนี้ หากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างที่เราเคยพูดกันมา การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆ เป็นเรื่องที่เราขาดไม่ได้ วิธีสำหรับข้อนี้คือการติดต่อกับเพื่อนสนิท พูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ หรือทักทายผู้คนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานาน นอกจากนี้ยังนับรวมถึงการเข้าร่วมกลุ่มการเรียนรู้ที่ทุกคนมีเป้าหมายหรือความสนใจคล้ายกันอีกด้วย 

 

Meaning

ชีวิตของแต่ละคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน บางคนต้องการใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บางคนมีเป้าหมายในการมีอาชีพที่มั่นคง บางคนตั้งใจทำความฝันอันเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตให้เป็นจริง หรือบางคนต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้ยังเป็นคุณค่าในชีวิตของแต่ละคนอีกด้วย

 

Accomplishment

ความสำเร็จจากการลงมือทำเป็นสิ่งที่เราควรให้คุณค่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่ เพราะการได้ให้คุณค่ากับความสำเร็จจะกระตุ้นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของเราให้ลงมือทำสิ่งต่อไป โดยการลงมือทำในข้อนี้คือการตั้งเป้าหมาย ลงมือทำและเรียนรู้ความสำเร็จหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ภาพ: Pinterest

ทฤษฎีเพื่อความสุขที่ยั่งยืนนี้ถูกนำไปใช้ในองค์กรการทำงานต่างๆ มากมาย ซึ่งใครที่สามารถปรับใช้กับชีวิตจริงได้แล้ว ลองนำไปใช้กับการทำงานเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ข้อมูล : Psychology Today, Positive Psychology

WATCH

คีย์เวิร์ด: สุขภาพจิต ความสุข