#VOGUEvisits: พาทัวร์ 2 เคาน์เตอร์สำหรับสายบิวตี้ที่ BFF และ Hourglass

ตอบโจทย์สำหรับคนที่มองหางานสกินแคร์ใหม่ๆ รวมถึงพูดคุยเรื่องเครื่องสำอางจากฝั่งอเมริกาที่ไม่มีไม่ได้

related videos
latest videos