HAIR

เมื่อ “ก้อง Hive Salon” มาสอน 5 ทรงผมแบบสาวโว้ก! #VOGUEhowto #VogueFab5

แฮร์สไตลิสท์ระดับท็อปของ เมืองไทย “ก้อง Hive Salon” มาสอน 5 ทรงผมกันตายที่สาวๆ โว้กทุกคนควรทำเป็น มาดูกันได้เลย!

แฮร์สไตลิสท์ระดับท็อปของ เมืองไทย “ก้อง Hive Salon” มาสอน 5 ทรงผมกันตายที่สาวๆ โว้กทุกคนควรทำเป็น มาดูกันได้เลย!