MAKE UP

ซันชายน์-ตะวันวาด แชร์สเต็ปการแต่งลุคซอฟต์แกลมที่ดูเผยผิว

พูดคุยกับ ซันชายน์-ตะวันวาด เพชรเรือนทอง นางแบบบนปกโว้กประเทศไทยฉบับเดือนมิถุนายนที่ร่วมฉลองให้ความเท่าเทียมในเดือน Pride Month

WATCH