Multi-Masking เทคนิคการมาส์กหน้าที่ครอบคลุมหลายๆ ปัญหาผิวในเวลาเดียวกัน
เทคนิคการมาส์กหน้าให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟูผิวแบบครบทุกมิติ
  22 พฤศจิกายน 2562