#VogueReview โว้กบิวตี้ลองใช้สกินแคร์ที่เป็นเคล็ดลับผิวอิ่มฟูของสาวเกาหลีเป็นเวลา 5 วัน
ลองสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากต้นกระบองเพชรจากแบรนด์ Huxley เป็นเวลา 5 วัน
  18 พฤศจิกายน 2562