#VogueReview เอาใจคนไม่อยากแก่ ปรนเปรอตัวเองด้วย 2 ทรีตเมนต์สุดหรูจาก Decorte และ Sulwhasoo
ยกกระชับ หน้าเต่งตึงรับปีใหม่
  22 พฤศจิกายน 2562