Product Finder
  กลับ
Yves Saint Laurent
La parisienne


สิ่งนี้คืออะไร

น้ำหอมกลิ่นหวาน

สิ่งนี้ใช้ทำอะไร

ใช้พรมร่างกายเพื่อกลิ่นหอม

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ชื่นชอบ:

กลิ่นหอมหวาน เหมาะกับการใช้ออกเดทแบบสุดๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น