Pierre Bergé ชายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Yves Saint Laurent เสียชีวิตแล้ว
โดย Ston Tantraporn
  8 กันยายน 2560

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล