เปิดกรรมวิธีสุดซับซ้อนกว่าจะเป็น ผ้าพิมพ์ขี้ผึ้ง เอกลักษณ์ของ DIOR ยุคใหม่ที่กลายเป็นภาพจำของแบรนด์
โดย Ston Tantraporn
  21 พฤษภาคม 2563

Sign Up for Our Newsletter
สมัครรับข่าววสารทางอีเมล