Beauty Box
THEME 4 : HEALTHY GLOWING SKIN
กล่องที่รวบรวมสกินแคร์และเมกอัพ ที่รับรองว่าหากใช้อย่างต่อเนื่องผิวจะดูสุขภาพดีขึ้นจนไม่ต้องแต่งหน้าเยอะอีกต่อไป